U C H WA Ł A   Nr 142/XXIV/2006

Rady Gminy Zawidz
z dnia 22 marca 2006 roku

 

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2005 
                     Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
                     Zawidzu Kościelnym i pokryciu straty z kapitału podstawowego
                     SP ZOZ..

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz. 408 – z póź. zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr. 76, poz. 694 z 2002 r. – z póź. zm.)  Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje:

 

§    1

 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zawidzu Kościelnym.

Wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę pokryć z kapitału podstawowego SP ZOZ w Zawidzu.

 

§    2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 

§   3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-28 13:08:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-06-28 13:17:56
  • Liczba odsłon: 2300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1487231]

przewiń do góry