Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez SLKS „OLIMPIJCZYK” Jeżewo

W dniu 11.02.2021 roku do Urzędu Gminy w Zawidzu wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez SLKS „ Olimpijczyk” Jeżewo

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

Termin i forma zgłaszania uwag:

 • uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 17.02.2021 r.,
 • korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Zawidz ul. Mazowiecka 24, 09-226 Zawidz Kościelny
 • drogą elektroniczną na adres : oswiata@zawidz.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Zawidz

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-10 15:37:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-12 13:50:11
 • Liczba odsłon: 1657
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1885657]

przewiń do góry