Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
147 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł. Administrator 2019-12-10
146 „Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz” Administrator 2019-12-04
145 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2020. Administrator 2019-11-20
144 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2020 roku” Administrator 2019-10-07
143 „KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM” Administrator 2019-08-30
141 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2019. Administrator 2018-11-27
140 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2019 roku” Administrator 2018-11-21
139 „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł" Administrator 2018-11-20
138 „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł” Administrator 2018-11-07
137 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM Administrator 2018-09-04
136 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawidz w okresie od 26.08.2018 do 25.08.2021 Administrator 2018-07-16
135 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kosmaczewo gm. Zawidz Administrator 2018-04-23
134 Zapytanie ofertowe: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku" Administrator 2018-03-30
133 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2018-02-02
132 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2018-01-03
131 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2017-12-19
130 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2018 Administrator 2017-11-30
129 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2018 roku” Administrator 2017-11-14
128 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,00 zł /trzy miliony sto tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku” Administrator 2017-09-13
127 „Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz” Administrator 2017-09-11
126 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM Administrator 2017-08-17
125 „Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz” Administrator 2017-08-16
124 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Skoczkowo gm. Zawidz Administrator 2017-08-08
123 „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Makomazy gm. Zawidz" Administrator 2017-07-19
122 Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz Administrator 2017-07-18
121 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz Administrator 2017-05-30
120 Dostawa i transport 1 tony kruszywa naturalnego / mieszanka piasku , żwiru i pospółki o uziarnieniu 0,1-30 mm / do remontu dróg na terenie gminy Zawidz . Administrator 2017-03-29
119 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawidz Administrator 2017-01-13
118 Dostawy olejów ON i OO dla gminy w 2017 roku Administrator 2016-12-07
117 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2017 . Administrator 2016-11-15
116 Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawidz w 2017 roku . Administrator 2016-11-09
115 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosciach Zawidz Kościelny i Zawidz Mały dz. Nr ew. 573, 276 Administrator 2016-10-11
113 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Zawidzu Małym Administrator 2016-03-08
111 Zapewnienie dostępu do Internetu oraz dostawę urządzeń aktywnych służących do odbioru sygnału internetowego dla beneficjentów projektu pn. „Zawidz eConnect” Administrator 2015-12-23
110 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2016 roku . Brodowski Leszek 2015-11-13
109 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ZAWIDZ w 2016 roku. Brodowski Leszek 2015-11-03
106 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinkach wsi Jaworowo Jastrzębie ,Żytowo , Nowe Zgagowo , Szumanie gm. Zawidz . Brodowski Leszek 2015-08-12
105 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko ładowarki Brodowski Leszek 2015-05-29
104 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2015 roku Brodowski Leszek 2015-03-03
103 Zamówienie publiczne na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń wielodniowych w ramach projektu "Czas na zmiany w gminie Zawidz" - edycja 3 Chojnacki Paweł 2014-12-03
101 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Zawidz w roku 2015 . Brodowski Leszek 2014-11-10
100 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2015 roku . Brodowski Leszek 2014-10-28
99 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Zawidz eConnect Brodowski Leszek 2014-08-08
98 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-07-10
97 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Milewo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2014-05-30
96 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz w II półroczu 2014 roku . Brodowski Leszek 2014-05-30
94 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-04-02
93 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości poprzez przebudowę parku w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2014-03-25
92 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-03-06
91 Zagospodarowanie terenu- utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w Zawidzu Kościelnym . Brodowski Leszek 2014-03-03
90 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2014 roku Brodowski Leszek 2014-03-03
89 Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego, multimedialnego oraz kserokopiarek w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-02-27
88 "Wykonanie robót w zakresie dostosowania pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych w gminie Zawidz " Brodowski Leszek 2014-02-27
87 Organizację placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w gminie Zawidz” Brodowski Leszek 2014-02-27
84 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2014 roku Brodowski Leszek 2013-11-22
83 Czas na zmiany w Gminie Zawidz - GOPS Administrator 2013-08-02
82 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Rekowo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2013-07-10
81 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz Brodowski Leszek 2013-06-24
80 Drugi przetarg : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz . Brodowski Leszek 2013-06-06
79 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkalych z terenu Gminy Zawidz Brodowski Leszek 2013-05-23
78 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2013 roku . Brodowski Leszek 2013-03-05
77 na wynajem autokarów w celu zawiezienia uczniów i uczennic na wycieczki edukacyjne w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu Administrator 2012-11-28
76 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych Brodowski Leszek 2012-11-27
74 Zakup samochodu pożarniczego lekkiego nowego dla OSP w Zawidzu Brodowski Leszek 2012-09-20
73 Przetarg GOPS 2012 Brodowski Leszek 2012-07-05
72 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Młotkowo Kolonia gm.Zawidz Brodowski Leszek 2012-07-05
71 dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Administrator 2012-04-11
70 zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych i urządzeń wielofunkcyjnych Administrator 2012-02-24
69 Na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu Administrator 2012-02-24
68 Na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz Administrator 2012-02-24
67 Na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Administrator 2012-02-24
66 Na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Administrator 2012-02-24
65 Na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnychjest dostawa i montaż dwóch kompletów multimedialnych oraz urządzeń wielofunkcyjnych Administrator 2012-02-24
59 Realizacja szkoleń w projekcie pt: "Czas na zmiany w gminie Zawidz " Brodowski Leszek 2011-07-29
58 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Nowe Zgagowo gm.Zawidz Brodowski Leszek 2011-05-26
56 Dostawy paliw dla gminy Zawidz na 2011 rok Brodowski Leszek 2010-12-01
55 Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno -Tłubice - Słupia w miejscowości Słupia - Gutowo Górki gm. Zawidz Brodowski Leszek 2010-07-26
54 Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym w ramach programu Radosna Szkoła Brodowski Leszek 2010-07-16
53 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Osiek Brodowski Leszek 2010-04-29
51 Drogi NPPDL 2010 r Brodowski Leszek 2009-12-16
52 Drogi NPPDL 2008 - 2011 r Brodowski Leszek 2009-12-16
50 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2010 roku. Brodowski Leszek 2009-11-12
49 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2010 roku Brodowski Leszek 2009-11-12
48 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2010 roku Brodowski Leszek 2009-11-03
47 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Jeżewie Brodowski Leszek 2009-08-28
46 Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Słupi Brodowski Leszek 2009-07-16
45 Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Słupi Brodowski Leszek 2009-07-16
36 Zakup fabrycznie nowego osobowego pojazdu samochodowego Brodowski Leszek 2009-02-12
35 Dostawy oleju opałowego i napędowego dla gminy Zawidz w 2009 roku . Brodowski Leszek 2008-11-27
31 zakup autobusu Brodowski Leszek 2008-08-26
30 Zakup autobusu Brodowski Leszek 2008-08-26
27 Remont Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2008-05-28
26 Remont Publicznego Ośrodka Zdrowia w Jeżewie gm. Zawidz Brodowski Leszek 2008-04-22
25 Modernizacje dróg gminnych na odcinkach wsi Żabowo, Rekowo, Chabowo, Szumanie Pustoły, Osiek Włostybory gm. Zawidz Brodowski Leszek 2008-04-09
22 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Jaworowo Lipa gm. Zawidz i modernizacja ulicy Parkowej w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2008-02-19
21 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2008 roku Brodowski Leszek 2007-12-11
20 Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie Brodowski Leszek 2007-11-12
19 Karosaż samochodu strażackiego dla OSP Osiek Brodowski Leszek 2007-10-24
18 Modernizacja drogi na odcinku wsi Rekowo Brodowski Leszek 2007-09-25
17 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Osieku Brodowski Leszek 2007-09-24
16 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Zawidz Kościelny - Grabowo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2007-04-20
15 Wstępna kalkulacja kosztów inwestycji „ Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Żytowo gm. Zawidz” 1. Wykonanie poboczy drogi z mieszanki żwirowej grubości 10 cm na długości 1050 mb, szerokości 3 m /2x1,5/ m = 315 m3 26.150,00 2. Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza grubości 6 cm na odcinku 1050mb. szer. 4,0 mb. = 4200 m2 211.100,00 R A Z E M 237.250,00 Słownie zł : dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt . PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONYWANYCH PRZY ZADANIU: „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WSI MŁOTKOWO WIEŚ - ŻYTOWO gm. ZAWIDZ” Lp. Podst. Opis robót Grubość warstwy [cm] Szerokość [m] Długość [m] Ilość 1. KNR2-3 Wykonanie 0107-01 poboczy z mieszanki żwirowej . 10 3,0 1050 315 m3 2. KNR 2-31 Położenie mie 314-01 szanki bitumicz nej warstwa wyró wnawcza 6 4,0 1050 4200 m2 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Zawidz Kościelny - Grabowo gn. Zawidz Brodowski Leszek 2007-04-20
14 Modernizacja drogi gminnegi na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Zytowo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2007-04-10
13 Modernizacja drogi gminnegi na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Zytowo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2007-04-10
12 Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachu Szkoly Podstawowej w Słupii gm. Zawidz Brodowski Leszek 2007-04-04
11 Docieplenie i wymiana stolarki okiennej i wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Słupii Brodowski Leszek 2007-04-03
10 Remont Szkoły Podstawowej w Jeżewie Brodowski Leszek 2007-01-25
9 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2007 roku. Brodowski Leszek 2007-01-25
8 Zaopatrzenie w olej opalowy do celów grzewczych obiekty podległe gminie (Urząd Gminy i Szkoły) oraz zaopatrzenie w olej napędowy pojazdów podległych gminie. Brodowski Leszek 2006-11-02
7 Budowa końcowych odcinków wodociągów wsi: Osiek, Grąbiec, Jaworowo Kłódź, Grzędowo gm. Zawidz. Brodowski Leszek 2006-09-18
6 Wykonanie warstwy asfaltowej drogi we wsi Zalesie gm. Zawidz. Brodowski Leszek 2006-09-14
3 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zawidzu Kościelnym. Brodowski Leszek 2006-03-24
2 dostawa żwiru dla wykonania remontów dróg na terenie gminy Zawidz w roku 2006 Brodowski Leszek 2006-03-07
1 test123 Administrator 2006-02-01

[Liczba odsłon: 1871444]

przewiń do góry