Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
192 Remont Hali Sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym - II etap Administrator 2024-07-12
190 Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Zawidz Administrator 2024-07-08
191 Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Kolonia - Granica Gminy Administrator 2024-07-08
188 Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem Administrator 2024-05-31
189 Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu turystycznego / szkolnego/ 34+1 na potrzeby Gminy Zawidz Administrator 2024-05-29
187 Termomodernizacja obiektu Remizy OSP Milewko Administrator 2024-04-26
186 Dostawa samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych Administrator 2024-04-26
185 Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie gminy Zawidz Administrator 2024-03-08
181 Adaptacja świetlicy wiejskiej w Zawidzu Kościelnym Administrator 2024-01-03
184 Dostawy oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2024 Administrator 2023-12-22
183 Zakup energii elektrycznej, odbiór energii elektrycznej z OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Administrator 2023-12-12
182 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2024 roku Administrator 2023-12-06
180 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawidz Administrator 2023-10-23
178 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej oraz wykonanie przykanalików do wybranych posesji. Administrator 2023-08-21
179 Remont Hali Sportowej w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym Administrator 2023-08-21
176 Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy Administrator 2023-06-21
177 Remont Szkół w Zawidzu Kościelnym Administrator 2023-06-21
175 Przebudowa dróg gminnych w gminie Zawidz Administrator 2023-04-14
174 Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych Administrator 2023-04-14
167 Modernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym Administrator 2023-03-07
172 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2023 roku Administrator 2022-12-22
168 Rozbudowa i Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Majkach Małych Administrator 2022-12-09
171 Dostawy oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2023 Administrator 2022-12-08
170 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Szkoły Podstawowej ze zrzutem ścieków podczyszczonych do kanału Stropkowo w m. Stropkowo gm. Zawidz - II postępowanie Administrator 2022-10-31
169 Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Majki Małe - II postępowanie Administrator 2022-10-26
166 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w gminie Zawidz - II postępowanie Administrator 2022-10-18
164 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Szkoły Podstawowej ze zrzutem ścieków podczyszczonych do kanału Stropkowo w m. Stropkowo gm. Zawidz w formule zaprojektuj i wybuduj Administrator 2022-09-29
163 Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Majki Małe Administrator 2022-09-29
165 Modernizacja i przebudowa dróg gminnych w gminie Zawidz Administrator 2022-08-03
162 Zakup używanej koparki kołowej wraz z osprzętem dla potrzeb Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym Administrator 2022-02-10
160 Dostawy oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2022. Administrator 2021-12-30
159 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Osiek Piaseczny gm. Zawidz Administrator 2021-12-20
161 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2022 roku Administrator 2021-12-10
158 ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO ? GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP W ZAWIDZU Administrator 2021-08-24
157 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370071 W DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU WSI KOSMACZEWO GM. ZAWIDZ Administrator 2021-08-24
156 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Żabowo, Osiek, Osiek Włostybory, Osiek Piaseczny, Kosemin w gminie Zawidz - drugi przetarg Administrator 2021-07-05
155 Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz - drugi przetarg Administrator 2021-07-05
153 Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawidz Administrator 2021-05-21
154 Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Żabowo, Osiek, Osiek Włostybory, Osiek Piaseczny, Kosemin w gminie Zawidz Administrator 2021-05-19
152 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2021 roku Administrator 2021-03-04
151 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2021. Administrator 2021-03-04
150 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgagowo Nowe gm. Zawidz Administrator 2020-11-09
149 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Administrator 2020-07-31
148 Przebudowa drogi gminnej nr 370725 w miejscowości Grąbiec gm. Zawidz Administrator 2020-07-08
146 „Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Zawidz” Administrator 2020-01-08
145 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2020. Administrator 2020-01-02
147 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000,00 zł. Administrator 2020-01-02
144 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2020 roku” Administrator 2019-11-19
143 „KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM” Administrator 2019-09-13
142 Dzierżawa nieruchomości zabudowanych położonych we wsiach Zawidz Kościelny, Jeżewo i Słupia gminy Zawidz Administrator 2019-07-08
141 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2019. Administrator 2019-01-08
139 „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł" Administrator 2018-12-14
140 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2019 roku” Administrator 2018-12-13
138 „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 2.400.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł” Administrator 2018-11-20
137 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM Administrator 2018-09-19
136 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zawidz w okresie od 26.08.2018 do 25.08.2021 Administrator 2018-08-23
133 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2018-07-11
135 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Kosmaczewo gm. Zawidz Administrator 2018-06-13
134 Zapytanie ofertowe: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w 2018 roku" Administrator 2018-04-16
132 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2018-01-18
130 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2018 Administrator 2018-01-11
131 „Szkoły Podstawowe = Szkoły Przyszłości- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT do szkół na terenie Gminy Zawidz ” Administrator 2018-01-02
129 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2018 roku” Administrator 2017-12-27
127 „Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz” Administrator 2017-12-14
124 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Skoczkowo gm. Zawidz Administrator 2017-11-30
128 „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3.100.000,00 zł /trzy miliony sto tysięcy/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku” Administrator 2017-10-18
126 KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W ZAWIDZU KOŚCIELNYM Administrator 2017-09-14
125 „Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz” Administrator 2017-09-05
123 „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Makomazy gm. Zawidz" Administrator 2017-08-29
122 Przebudowa budynku wiejskiego na działkach nr ewid. 376 i 379 położonych w miejscowości Zawidz Kościelny, Gmina Zawidz Administrator 2017-08-07
115 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowosciach Zawidz Kościelny i Zawidz Mały dz. Nr ew. 573, 276 Administrator 2017-08-04
121 Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków, remont pompowni ścieków stanowiących wyposażenie gminnej sieci kanalizacyjnej w Zawidzu Kościelnym i budowa sieci wodociągowej w Zawidzu Małym gm. Zawidz Administrator 2017-07-19
119 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zawidz Administrator 2017-02-01
118 Dostawy olejów ON i OO dla gminy w 2017 roku Administrator 2016-12-15
116 Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawidz w 2017 roku . Administrator 2016-12-12
117 Dostawa oleju opałowego do obiektów podległych gminie Zawidz oleju napędowego dla pojazdów gminnych w roku 2017 . Administrator 2016-12-01
114 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej na odcinku Wola Grąbiecka - Grąbiec gm. Zawidz Brodowski Leszek 2016-08-08
113 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w Zawidzu Małym Administrator 2016-03-16
110 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2016 roku . Brodowski Leszek 2016-01-05
112 Zapytanie cenowe na dostawę internetu dla projektu "Zawidz eConnect"c-zapytanie ofertowe 2 Administrator 2016-01-02
111 Zapewnienie dostępu do Internetu oraz dostawę urządzeń aktywnych służących do odbioru sygnału internetowego dla beneficjentów projektu pn. „Zawidz eConnect” Administrator 2016-01-02
109 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ZAWIDZ w 2016 roku. Brodowski Leszek 2015-12-02
106 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinkach wsi Jaworowo Jastrzębie ,Żytowo , Nowe Zgagowo , Szumanie gm. Zawidz . Brodowski Leszek 2015-11-06
108 „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych na odcinku wsi Nowe Kowalewo , Nowe Zgagowo , Zgagowo Wieś , Zawidz Mały gmina Zawidz” Brodowski Leszek 2015-09-24
107 Wykonanie instalacji grzewczej gazowej dla remizy strażackiej o mocy 30 kW w m. Słupia gmina Zawidz . Brodowski Leszek 2015-09-08
98 Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w gminie Zawidz Administrator 2015-07-01
105 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko ładowarki Administrator 2015-06-12
104 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2015 roku Brodowski Leszek 2015-03-25
89 Dostawa sprzętu ICT, audiowizualnego, multimedialnego oraz kserokopiarek w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2015-03-02
101 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Zawidz w roku 2015 . Brodowski Leszek 2014-12-15
100 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2015 roku . Brodowski Leszek 2014-12-08
102 Program operacyjny kapitał ludzki , pod działanie 9.1.2 zapytanie ofertowe na autobus Brodowski Leszek 2014-11-26
99 Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz dostawę zestawów komputerowych, drukarek, switchy wraz z oprogramowaniem - dla 100 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych, które zostały wyłonione na potrzeby realizacji projektu pn. Zawidz eConnect Brodowski Leszek 2014-09-09
97 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Milewo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2014-07-23
93 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości poprzez przebudowę parku w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2014-07-23
96 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz w II półroczu 2014 roku . Brodowski Leszek 2014-06-02
95 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ZAWIDZ na lata 2014-2015 Brodowski Leszek 2014-05-20
94 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-05-06
87 Organizację placów zabaw przy oddziałach przedszkolnych w gminie Zawidz” Brodowski Leszek 2014-04-17
92 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz Brodowski Leszek 2014-04-11
90 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2014 roku Brodowski Leszek 2014-03-27
91 Zagospodarowanie terenu- utwardzenie nawierzchni wokół świetlicy wiejskiej w Zawidzu Kościelnym . Brodowski Leszek 2014-03-17
86 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Zawidz Kościelny gmina Zawidz . Brodowski Leszek 2014-01-10
85 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Zalesie gmina Zawidz Brodowski Leszek 2014-01-10
84 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2014 roku Brodowski Leszek 2013-12-18
83 Czas na zmiany w Gminie Zawidz - GOPS Administrator 2013-09-04
81 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz Brodowski Leszek 2013-07-16
82 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Rekowo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2013-07-10
80 Drugi przetarg : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawidz . Brodowski Leszek 2013-06-11
79 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkalych z terenu Gminy Zawidz Brodowski Leszek 2013-06-05
78 Dostawy żwiru do budowy dróg gminnych w 2013 roku . Brodowski Leszek 2013-03-12
76 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych Brodowski Leszek 2012-12-10
77 na wynajem autokarów w celu zawiezienia uczniów i uczennic na wycieczki edukacyjne w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu Administrator 2012-12-07
75 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zawidz na lata 2012-2032 Brodowski Leszek 2012-10-11
74 Zakup samochodu pożarniczego lekkiego nowego dla OSP w Zawidzu Brodowski Leszek 2012-09-20
73 Przetarg GOPS 2012 Brodowski Leszek 2012-07-13
72 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Młotkowo Wieś - Młotkowo Kolonia gm.Zawidz Brodowski Leszek 2012-07-05
71 dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Administrator 2012-04-20
70 zapytanie ofertowe na dostawę i montaż dwóch kompletów multimedialnych i urządzeń wielofunkcyjnych Administrator 2012-03-08
64 Zapytanie cenowe na zatrudnienie osób do sprzątania sal lekcyjnych w szkole w ramach realizacji przez Gminę Zawidz projektu: „Równe szanse – wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Administrator 2012-01-24
63 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych beneficjentów projektu "Równe szanse - wsparcie edukacyjne dla uczniów w Gminie Zawidz. Administrator 2011-12-08
62 Sprzedaż nieruchomości rolnej / do rekultywacji we wsi Gutowo Górki/. Brodowski Leszek 2011-11-16
61 Dostawy oleju opalowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2012 roku . Brodowski Leszek 2011-11-15
60 Wykaz gruntów do sprzedaży wsi Gutowo Górki gm.Zawidz Brodowski Leszek 2011-10-19
59 Realizacja szkoleń w projekcie pt: "Czas na zmiany w gminie Zawidz " Brodowski Leszek 2011-08-10
58 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku wsi Nowe Zgagowo gm.Zawidz Brodowski Leszek 2011-05-27
57 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2011 roku Brodowski Leszek 2011-02-17
56 Dostawy paliw dla gminy Zawidz na 2011 rok Brodowski Leszek 2010-12-02
54 Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym w ramach programu Radosna Szkoła Brodowski Leszek 2010-10-13
55 Przebudowa drogi powiatowej nr 2995W Giżyno -Tłubice - Słupia w miejscowości Słupia - Gutowo Górki gm. Zawidz Brodowski Leszek 2010-09-30
50 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2010 roku. Brodowski Leszek 2010-09-29
48 Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2010 roku Brodowski Leszek 2010-09-29
53 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Osiek Brodowski Leszek 2010-09-29
47 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w Jeżewie Brodowski Leszek 2010-09-28
52 Drogi NPPDL 2008 - 2011 r Brodowski Leszek 2010-09-24
46 Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Słupi Brodowski Leszek 2009-07-16
44 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek Brodowski Leszek 2009-05-20
43 Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Jeżewie na stołówkę z zapleczem kuchennym Brodowski Leszek 2009-04-16
42 Modernizacja dróg gminnych na odcinkach wsi : Jeżewo,Zawidz Mały, Stropkowo, Szumanie Pustoły - Osiek Piaseczny Brodowski Leszek 2009-04-15
41 Przebudowa drogi gminnej we wsi Żabowo Kolonia gm.Zawidz Brodowski Leszek 2009-03-19
40 Przebudowa drogi gminnej we wsi Młotkowo Kolonia gm. Zawidz Brodowski Leszek 2009-03-19
39 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Petrykozy gm. Zawidz Brodowski Leszek 2009-03-19
37 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2009 roku Brodowski Leszek 2009-02-16
36 Zakup fabrycznie nowego osobowego pojazdu samochodowego Brodowski Leszek 2009-02-12
35 Dostawy oleju opałowego i napędowego dla gminy Zawidz w 2009 roku . Brodowski Leszek 2008-12-05
31 zakup autobusu Brodowski Leszek 2008-08-26
29 Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem snitano-szatniowym w Zawidzu Koscielnym . Brodowski Leszek 2008-06-30
28 Zakup samochodu osobowego Octavia Combi Brodowski Leszek 2008-06-26
27 Remont Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2008-05-28
25 Modernizacje dróg gminnych na odcinkach wsi Żabowo, Rekowo, Chabowo, Szumanie Pustoły, Osiek Włostybory gm. Zawidz Brodowski Leszek 2008-04-25
26 Remont Publicznego Ośrodka Zdrowia w Jeżewie gm. Zawidz Brodowski Leszek 2008-04-22
24 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Milewo gm. Zawidz Brodowski Leszek 2008-03-21
23 Zakup samochodu dla Urzędu Gminy Zawidz Brodowski Leszek 2008-03-18
22 Modernizacja drogi gminnej na odcinku wsi Jaworowo Lipa gm. Zawidz i modernizacja ulicy Parkowej w Zawidzu Kościelnym Brodowski Leszek 2008-02-27
21 Dostawa żwiru do budowy dróg gminnych w 2008 roku Brodowski Leszek 2007-12-11
20 Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie Brodowski Leszek 2007-11-14
19 Karosaż samochodu strażackiego dla OSP Osiek Brodowski Leszek 2007-10-24

[Liczba odsłon: 1885703]

przewiń do góry