Znowelizowana w dniu 15 czerwca 2018r. ustawa o nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nakłada na starostę od dnia 1 stycznia 2019r. obowiązek prowadzenia i publikowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego. Lista powinna obejmować w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Przedmiotowa lista sporządzona przez starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia,  że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego.

Starosta tworząc listę nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego musi wskazać w niej centralne instytucje lub ich jednostki organizacyjne, organizujące od lat poradnictwo specjalistyczne na podstawie odrębnych uregulowań, w tym także występujące  w formie infolinii tematycznych lub innych środków porozumiewania się na odległość.

Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny informować Starostę Sierpeckiego o wprowadzanych zmianach w celu aktualizacji listy. 

lista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-24 12:45:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-17 07:07:07
  • Liczba odsłon: 1279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1481594]

przewiń do góry